Naše služby

Od všeobecnej stratégie po detailnú realizáciu projektu

Naše služby sa v prvom rade zameriavajú na komplexné riešenie problémov. Preto zahŕňajú všetky kroky - od zberu údajov a analýzy, cez tvorbu stratégie a zavádzania, až po plánovanie a realizáciu daného projektu.

Strategické poradenstvo

Samotná stratégia nie je iba dokumentom. Je živou súčasťou chodu spoločnosti, ktorá rozhoduje o jej fungovaní a budúcnosti. Naši kolegovia tento princíp uplatňovali v mnohých oblastiach podnikania a štátnej správy, čím svojich partnerov doviedli k dlhodobému úspechu.

Tvorba stratégie

– Procesný a organizačný dizajn
– Riadenie výkonnosti
– Firemný turnaround

Prieskum trhu a verejnej mienky

Správne rozhodnutie vychádza z relevantných vstupov. Správny zber údajov si vyžaduje vhodnú metodiku a spoľahlivú implementáciu. Naši kolegovia majú dlhoročné skúsenosti v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky. Náš výstup nie je štatistického charakteru - pomáha nášmu partnerovi pri správnom rozhodovaní.

Prieskum

– Fokusová skupina
– Prieskum trhu
– Analýza trhu

Hodnotenie projektu, realizačné štúdie

Prijímanie obchodného rozhodnutia je zložitá úloha. Investície, vstup na nový trh alebo nový projekt predstavujú riziko. Pomôžeme Vám pochopiť tieto riziká a vytvoriť tak v spolupráci s našimi partnermi obchodné prípadové štúdie, ktoré maximalizujú budúci úspech daného projektu.

Projekty

– Hodnotenie projektov
– Tvorba a analýza obchodných modelov
– Tvorba realizačných štúdií
– Vypracovanie a zavedenie systémov analýzy rizika

Strategická podpora výziev rozpočtových organizácií

Finančné prostriedky môžu byť vynaložené efektívne, to si však vyžaduje náležité informácie a adekvátne vyhodnotenie situácie. Náš tím pomáha rozpočtovým organizáciám, ktoré spravujú a zabezpečujú financovanie projektov. Výsledkom vzájomnej spolupráce je niekoľko zverejnených výziev a realizácia viacerých projektov.

Tvorba projektovej stratégie

– Podpora tvorby projektovej štruktúry
– Písanie projektov, právna podpora

Makroekonomické prognózy k obchodnému plánovaniu

V záujme vypracovania kvalitne premysleného obchodného plánu je neodpustiteľné používanie predpokladov opodstatnených aj z makroekonomického hľadiska, ktoré zohľadňujú všetky možné scenáre podľa našich aktuálnych vedomostí. Naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti v oblasti bankovníctva a správy fondov, ktoré sú zárukou kvalitného namapovania makroekonomických projekcií a ich implementácie do obchodných plánov partnerov.

Balíčky prognóz

– Všeobecné makroekonomické prognózy
– Personalizované makroekonomické prognózy
– Vlastná analýza dát
– Macro-economic forecast package

Menu