Sektory trhu

Hoci riešenie problémov nie je sektorovo špecifické, najzbehlejší sme v týchto odvetviach.

Okrem svojich skúseností v mnohých odvetviach disponujú naši odborníci viac než desaťročnými skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, dopravy a logistiky.

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel

Vychádzajúc zo znalosti aktuálnych potrieb trhu, zabezpečujeme profesionálne vstupy v záujme uskutočnenia plánovaných projektov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

Doprava a logistika

V záujme maximalizácie kapacity a zvýšenia účinnosti svojej infraštruktúry sú prepravné a logistické spoločnosti nútené obstáť v čoraz tvrdšej konkurencii. Tvrobou vhodnej stratégie zabezpečujeme našim partnerom konkurenčnú výhodu.

Malo- a veľkoobchod

Maloobchodníci a veľkoobchodníci čelia zmenám nákupných zvykov, zrýchľovaniu trhu a realizácii inovácií. Riadením rizík a tvorbou realizačných štúdií zabezpečujeme efektívnosť a úspešnosť investícií a inovácií.

Ďalšie

Ďalej sa špecializujeme na

– Budovanie značky a zavádzanie produktov na trh
– Zostavenie komunikačných stratégií
– Vypracovanie komunikačného plánu a realizácia kampane

Menu