O nás

Nie sme iba poradcovia

Naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti v oblasti poradenstva a vrcholového manažmentu, čo je zárukou praktických a implementovateľných riešení identifikovaných s náležitou obozretnosťou a analýzou. Naši odborníci sú aktívnymi účastníkmi obchodného života a vo svojom odbore podávajú ten najlepší výkon.

Cieľ a vízia

Zadania pre nás neznamenajú problém, považujeme ich za výzvu. Naším cieľom je zabezpečiť také komplexné poradenské služby, ktoré ponúknu našim partnerom praktické a uskutočniteľné riešenie nezávisle od zadania.

Naša spoločnosť sa prioritne zameriava na krajiny Strednej a Východnej Európy. Naše hlavné referencie pochádzajú z maďarského a slovenského trhu. Naším cieľom je vybudovanie portfólia a siete naprieč Strednou a Východnou Európou v nasledujúcich 5 rokoch.

Menu